Becoming A Great Digital Writer

นักเขียนคอนเทนต์ที่โดดเด่นในโลกดิจิทัล

สำหรับนักเรียนใหม่ผู้ที่สนใจเรียนคอร์สนี้ หรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ academy@contentshifu.com เพื่อสอบถามเรื่องการเปิดรอบรับนักเรียนใหม่

เนื้อหาในคอร์ส

Lessons Status

Chapter 1:
แนะนำให้รู้จักกับ Digital Writing

Chapter 2:
พื้นฐานเริ่มต้นทำงานเขียนออนไลน์ (Digital Writing Fundamentals)

 • คำศัพท์และความรู้พื้นฐานที่ต้องทราบก่อนเริ่มทำคอนเทนต์ออนไลน์
  (3:00)
  ดูบทเรียน
 • [ebook] Cheat Sheet คำศัพท์และชุดเครื่องมือที่จะพูดถึงในคอร์สนี้ ดูบทเรียน
 • รู้จักกับโปรแกรมสร้างเว็บบล็อกที่ชื่อ WordPress
  (2:54)
  ดูบทเรียน
 • สาธิตการเริ่มต้นกับ WordPress
  (6:53)
  ดูบทเรียน

Chapter 3:
การเลือก Topic ที่จะเขียน และการคิด Headline

 • รู้จักใช้เครื่องมือช่วยทำ Content โหนกระแส (Newsjacking)
  (16:12)
  ดูบทเรียน
 • เขียน Headline บนออนไลน์อย่างไรให้น่าสนใจ - PART 1
  (11:32)
  ดูบทเรียน
 • เขียน Headline บนออนไลน์อย่างไรให้น่าสนใจ - PART 2
  (13:02)
  ดูบทเรียน
 • บทนำ (การเลือก Topic ที่จะเขียน และการคิด Headline)
  (2:07)
  ดูบทเรียน
 • Topic ไหนเขียนแล้วเห็นผล? ก่อนเลือกต้องเข้าใจ Evergreen และ Tropical
  (8:13)
  ดูบทเรียน

Chapter 4:
การเขียนก็อปปี้บนโลกออนไลน์ (Online Copywriting)

 • รู้จักการเขียน Copy โดยใช้ Keyword เพื่อพลิกผลลัพธ์การค้นหา (Case Study)
  (4:59)
  ดูบทเรียน
 • พื้นฐานการฝึกเลือก Keyword (Keyword Research)
  (9:43)
  ดูบทเรียน
 • สอนใช้ Google Search Console ดูคะแนน SEO และ Copywriting
  (9:14)
  ดูบทเรียน
 • การเขียน Copywriting บนโลกออนไลน์ ต่างจากออฟไลน์ด้วยเหรอ
  (4:14)
  ดูบทเรียน
 • การปรับแต่ง Headline ให้แสดงครบถ้วนสวยงามบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ
  (11:24)
  ดูบทเรียน
 • แบบทดสอบ: Online Copywriting ทำแบบทดสอบ

Chapter 5:
ไกด์ไลน์การทำงานเขียนที่มีคุณภาพ (Writing Great Content)

 • ตัวอย่างสาธิตการวางโครงสร้างและคิดเนื้อหาที่จะเขียน
  (6:32)
  ดูบทเรียน
 • ตัวอย่างการวางโครงสร้างบทความ : ทำไม Storytelling ถึงสำคัญกับ Content Marketing ดูบทเรียน
 • Content Writing ที่ดี มีอะไรต้องคิดบ้าง
  (4:22)
  ดูบทเรียน
 • ทำไมการวาง Outline ถึงเป็นไม้ตายที่ดีต่อการเขียนบทความออนไลน์
  (4:38)
  ดูบทเรียน

Chapter 6:
หลักการเขียนที่ดีบนช่องทางออนไลน์ (Writing for Online)

 • บทนำ (หลักการเขียนที่ดีบนช่องทางออนไลน์)
  (2:39)
  ดูบทเรียน
 • เทคนิคการปรับแต่งบทความออนไลน์ของคุณให้น่าอ่านยิ่งขึ้น - PART 1
  (9:43)
  ดูบทเรียน
 • เทคนิคการปรับแต่งบทความออนไลน์ของคุณให้น่าอ่านยิ่งขึ้น - PART 2
  (8:50)
  ดูบทเรียน
 • ความยาวบทความสำคัญไฉน และเท่าไรถึงจะดี
  (12:38)
  ดูบทเรียน
 • แนวคิด Search Engine Optimization สำหรับนักเขียน
  (8:26)
  ดูบทเรียน
 • Writing for SEO in action การลงมือปรับแต่งผลงานให้เหมาะกับ SEO - PART 1
  (11:59)
  ดูบทเรียน
 • Writing for SEO in action การลงมือปรับแต่งผลงานให้เหมาะกับ SEO - PART 2
  (16:08)
  ดูบทเรียน
 • ก่อนแชร์ต้องรู้! การปรับแต่ง Snippet เมื่อแชร์ผลงานลง Social Media
  (14:24)
  ดูบทเรียน
 • แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Writing for Online) ทำแบบทดสอบ

Chapter 7:
สรุปคอร์ส Becoming A Great Digital Writer

Chapter 8:
Bonus บทเรียนแถมพิเศษ