ดูหัวข้อทั้งหมด

0% Complete
Chapter 2 : เริ่มต้นจัดการข้อมูลด้วย HubSpot CRM
1 Video | Total (4:16)
Chapter 4 : Introduction to HubSpot Sales Hub (Available in Sales Hub Course)
1 Video | Total (1:29) | 1 Document
Chapter 5 : How to Use HubSpot Marketing Hub (Available in Marketing Hub Course)
31 Videos | Total (299:05) | 4 Documents

รู้จักกับ HubSpot Sales Hub ทั้ง 4 Tier

เกี่ยวกับบทเรียน

ราคาซอฟต์แวร์ HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub มีราคาทั้งหมด 4 ระดับได้แก่ Free, Starter, Professional และ Enterprise

ระดับ (Plan) ต่างๆ ของ HubSpot Sales Hub

1. Free (เริ่มต้นใช้งานฟรี)

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน HubSpot Sales Hub ได้ฟรี โดยที่ใน Free Plan คุณสามารถใช้ HubSpot ในการเก็บรายชื่อ (ได้ไม่เกิน 1 ล้าน Contact) ใช้ฟีเจอร์​ CRM พื้นฐาน (ซึ่งรวม Deal Pipeline 1 Pipeline) และทำการ Track Email และ Notification ได้ไม่เกิน 200 Notifications และสร้าง Templates, Snippets & Documents ได้ไม่เกินอย่างละ 5 ชุด รวมไปถึงฟีเจอร์อื่นๆ ในระดับพื้นฐานเช่น Meeting Scheduling, Chatbot

*รายชื่อหมายถึงข้อมูลของคนที่คุณทำการติดต่อด้วย

2. Starter

ใน Starter Plan ราคาจะเริ่มต้นที่ $50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้งาน

คุณสามารถทำการ Track Email และ Notification ได้ไม่จำกัด และสร้าง Templates, Snippets & Documents ได้ไม่เกินอย่างละ 1,000 ชุด

สิ่งที่น่าสนใจที่จะได้เพิ่มเติมมาจาก Free Plan คือ 1. Email Sequence 2. Goals 3. Performance Report ของทีมขาย

3. Professional

ใน Professional Plan ราคาจะเริ่มต้นที่ $500 ต่อเดือน (ถ้าชำระเป็นรายปีจะตกอยู่ที่ $400 ต่อเดือน) โดยในราคานี้จะสามารถใช้ได้ 5 ผู้ใช้งาน

สิ่งที่น่าสนใจที่จะได้เพิ่มเติมมาจาก Starter Plan คือ 1. Sales Automation 2. Products & Quotation 3. Multiple Currencies 4. Required Field 5. Multiple Deal Pipelines

สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใน Professional Plan ได้ที่นี่ (คลิกที่ปุ่ม See all Features)

*ถ้าคุณมีทีมขายมากกว่า 5 คน ราคาจะเพิ่มขึ้น $100 ($80 ถ้าจ่ายเป็นรายปี) ต่อ 1 ผู้ใช้งานต่อเดือน สามารถเข้าไปคำนวนราคาที่จะต้องจ่ายได้ที่นี่

*สำหรับ HubSpot Sales Hub; Professional Plan นั้นจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการ Onboarding ซึ่งรวมไปถึงการ Setup Software และการให้คำแนะนำเบื้องต้นโดยเป็นการจ่ายครั้งเดียวจำนวน $250

4. Enterprise

ใน Enterprise Plan ราคาจะเริ่มต้นที่ $1,200 ต่อเดือน (ชำระเป็นรายปี) โดยในราคานี้จะสามารถใช้ได้ 10 ผู้ใช้งาน

สิ่งที่น่าสนใจที่จะได้เพิ่มเติมมาจาก Professional Plan คือ

1. Playbook

2. Calculated Properties

3. Predictive Lead Scoring

4. Quote-based Workflows

5. Recurring Revenue Tracking

6. User Roles

สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใน Enterprise Plan ได้ที่นี่ (คลิกที่ปุ่ม See all Features)

*ถ้าคุณมีทีมขายมากกว่า 10 คน ราคาจะเพิ่มขึ้น $120 ต่อ 1 ผู้ใช้งานต่อเดือน (ชำระเป็นรายปี) สามารถเข้าไปคำนวนราคาที่จะต้องจ่ายได้ที่นี่

*สำหรับ HubSpot Sales Hub; Professional Plan นั้นจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการ Onboarding ซึ่งรวมไปถึงการ Setup Software และการให้คำแนะนำเบื้องต้นโดยเป็นการจ่ายครั้งเดียวจำนวน $3,000

คำแนะนำในการเลือกซื้อ HubSpot Sales Hub

1. ทดลองใช้ Free Plan ถ้า…

คุณอยากทดลองใช้งานซอฟต์แวร์ดูก่อน

2. ใช้ Starter Plan ถ้า…

คุณต้องการทำให้ทีมขายของคุณเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ใช้ Professional Plan ถ้า…

คุณต้องการทำให้ทีมขายของคุณเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย Automation และต้องสร้าง Deal Pipeline มากกว่า 1 Pipeline

4. ใช้ Enterprise Plan ถ้า…

คุณต้องการทำให้ทีมขายทำงานได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น และต้องการจัดการ Permission ของ User ได้ดีขึ้น

ถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่า Plan ไหนจะเหมาะกับคุณ คุณสามารถติดต่อเรามาเพื่อขอคำปรึกษาได้ที่นี่

*Sales Hub กับ Marketing Hub ของ HubSpot ช่วยส่งเสริมกันและกัน คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sales Hub ได้ที่นี่

 

แสดงความคิดเห็น

Leave a Reply