ดูหัวข้อทั้งหมด

0% Complete
Chapter 2 : เริ่มต้นจัดการข้อมูลด้วย HubSpot CRM
1 Video | Total (4:16)
Chapter 4 : Introduction to HubSpot Sales Hub (Available in Sales Hub Course)
1 Video | Total (1:29) | 1 Document
Chapter 5 : How to Use HubSpot Marketing Hub (Available in Marketing Hub Course)
31 Videos | Total (299:05) | 4 Documents

ราคาซอฟต์แวร์ HubSpot Marketing Hub

เกี่ยวกับบทเรียน

ราคาซอฟต์แวร์ HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub มีราคาทั้งหมด 4 ระดับได้แก่ Free, Starter, Professional และ Enterprise

ระดับ (Plan) ต่างๆ ของ HubSpot Marketing Hub

1. Free (เริ่มต้นใช้งานฟรี)

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน HubSpot Marketing Hub ได้ฟรี โดยใน Free Plan คุณสามารถใช้ HubSpot ในการเก็บรายชื่อ (ได้ไม่เกิน 1 ล้าน Contact) ใช้ฟีเจอร์​ CRM พื้นฐาน และทำการส่ง Email Marketing ได้เดือนละไม่เกิน 2,000 อีเมล รวมไปถึงฟีเจอร์อื่นๆ ในระดับพื้นฐาน เช่น Forms, Chatbot

* รายชื่อหมายถึงข้อมูลของคนที่คุณทำการติดต่อด้วย

2. Starter

ใน Starter Plan ราคาจะเริ่มต้นที่ $50 ต่อเดือน โดยในราคานี้จะรวมรายชื่อไม่เกิน 1,000 รายชื่อ

คุณสามารถทำการส่ง Email Marketing ได้ต่อเดือนไม่เกิน 5 เท่าของ Contact Limit (เช่นถ้าคุณซื้อ Starter Plan ที่รวมรายชื่อไม่เกิน 1,000 ราย คุณจะสามารถส่งอีเมลได้ไม่เกิน 5,000 อีเมลต่อเดือน หรือถ้าคุณมีรายชื่อ 3,000 ราย คุณจะสามารถส่งอีเมลได้ไม่เกิน 15,000 อีเมลต่อเดือน)

สิ่งที่น่าสนใจที่จะได้เพิ่มเติมมาจาก Free Plan คือ 1. Landing Page, Ads Retargeting และปริมาณ Smart List ที่มากขึ้น

*ถ้าคุณมีรายชื่อมากกว่า 1,000 รายชื่อ ราคาจะเพิ่มขึ้น $30-$50 เหรียญต่อ 1,000 รายชื่อ (ยิ่งรายชื่อมากเท่าไหร่ ราคาต่อ 1,000 รายชื่อจะยิ่งถูกลง) สามารถดูรายละเอียดราคาได้จากรูปภาพด้านล่าง

3. Professional

ใน Professional Plan ราคาจะเริ่มต้นที่ $800 ต่อเดือน (ชำระเป็นรายปี) โดยในราคานี้จะรวมรายชื่อไม่เกิน 1,000 รายชื่อ

คุณสามารถทำการส่ง Email Marketing ได้ต่อเดือนไม่เกิน 10 เท่าของ Contact Limit (เช่นถ้าคุณซื้อ Professional Plan ที่รวมรายชื่อไม่เกิน 1,000 ราย คุณจะสามารถส่งอีเมลได้ไม่เกิน 10,000 อีเมลต่อเดือน หรือถ้าคุณมีรายชื่อ 3,000 ราย คุณจะสามารถส่งอีเมลได้ไม่เกิน 30,000 อีเมลต่อเดือน)

สิ่งที่น่าสนใจที่จะได้เพิ่มเติมมาจาก Starter Plan คือ 1. Marketing Automation 2. Blogging Tool 3. Video Hosting & Management 4. Social Media Management 5. A/B Testing

สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใน Professional Plan ได้ที่นี่ (คลิกที่ปุ่ม See all Features)

*ถ้าคุณมีรายชื่อมากกว่า 1,000 รายชื่อ ราคาจะเพิ่มขึ้น $50 ต่อ 1,000 รายชื่อ สามารถเข้าไปคำนวนราคาที่จะต้องจ่ายได้ที่นี่

*สำหรับ HubSpot Marketing Hub; Professional Plan นั้นจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการ Onboarding ซึ่งรวมไปถึงการ Setup Software และการให้คำแนะนำเบื้องต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเป็นการจ่ายครั้งเดียวจำนวน $3,000

4. Enterprise

ใน Enterprise Plan ราคาจะเริ่มต้นที่ $3,200 ต่อเดือน (ชำระเป็นรายปี) โดยในราคานี้จะรวมรายชื่อไม่เกิน 10,000 รายชื่อ

คุณสามารถทำการส่ง Email Marketing ได้ต่อเดือนไม่เกิน 10 เท่าของ Contact Limit (เช่นถ้าคุณซื้อ Professional Plan ที่รวมรายชื่อไม่เกิน 1,000 ราย คุณจะสามารถส่งอีเมลได้ไม่เกิน 10,000 อีเมลต่อเดือน หรือถ้าคุณมีรายชื่อ 3,000 ราย คุณจะสามารถส่งอีเมลได้ไม่เกิน 30,000 อีเมลต่อเดือน)

สิ่งที่น่าสนใจที่จะได้เพิ่มเติมมาจาก Starter Plan คือ 1. Custom Report 2. Predictive Lead Scoring 3. CMS Membership 4. Multiple Domain 5. Events & API

สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใน Enterprise Plan ได้ที่นี่ (คลิกที่ปุ่ม See all Features)

*ถ้าคุณมีรายชื่อมากกว่า 10,000 รายชื่อ ราคาจะเพิ่มขึ้น $10 ต่อ 1,000 รายชื่อ สามารถเข้าไปคำนวนราคาที่จะต้องจ่ายได้ที่นี่

*สำหรับ HubSpot Marketing Hub; Enterprise Plan นั้นจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการ Onboarding ซึ่งรวมไปถึงการ Setup Software และการให้คำแนะนำเบื้องต้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเป็นการจ่ายครั้งเดียวจำนวน $6,000

คำแนะนำในการเลือกซื้อ HubSpot Marketing Hub

1. ทดลองใช้ Free Plan ถ้า…

คุณอยากทดลองใช้งานซอฟต์แวร์ดูก่อน

2. ใช้ Starter Plan ถ้า…

คุณต้องการใช้ HubSpot เพื่อเก็บฐานข้อมูลลูกค้าและทำ Email Marketing

3. ใช้ Professional Plan ถ้า…

คุณต้องการทำ Inbound Marketing ให้มีประสิทธิภาพ

4. ใช้ Enterprise Plan ถ้า…

คุณมีคนในทีมที่จะเข้ามาใช้งาน HubSpot หลายทีมและคุณต้องการเชื่อมต่อ HubSpot กับซอฟต์แวร์ตัวอื่นๆ ด้วย API

ถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่า Plan ไหนจะเหมาะกับคุณ คุณสามารถติดต่อเรามาเพื่อขอคำปรึกษาได้ที่นี่

*Marketing Hub กับ Sales Hub ของ HubSpot ช่วยส่งเสริมกันและกัน คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sales Hub ได้ที่นี่

แสดงความคิดเห็น

Leave a Reply